KICK UP YOUR BRAND, s.r.o.
Jakubská 2, 602 00 Brno
IČO: 0166633
zapsaná v OR oddíl C 82642 vedená u Krajského soudu v Brně